Czym są wartości?

Na początek chciałabym, abyś poznała definicję wartości.
Otóż według Słownika PWN wartość to podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń.

Jak widać, trudno podać jednoznaczną definicję takiego abstrakcyjnego pojęcia, jakim są wartości.

Psycholog Milton Rokeach definiuje wartości jako „trwałe przekonanie, że dany sposób postępowania lub ostateczny cel życia jest jednostkowo i społecznie bardziej atrakcyjny niż inne sposoby zachowania i inne cele życiowe”. „Wartości są to bowiem te normy i zasady postępowania, które umożliwiają rozwój człowieka i osiągnięcie satysfakcji w życiu”.

Dlaczego warto znać biznesowe wartości?

Zbiór pożądanych przez ciebie zasad postępowania w twoim biznesie determinuje sposób funkcjonowania i wyznacza kierunek działania, nie tylko tobie jako przedsiębiorczyni i liderce, ale również pracownikom czy współpracownikom. Wyznacza pewną kulturę organizacyjną.

Jeśli nie realizujesz wartości, które są dla ciebie ważne, w dłuższej perspektywie tracisz poczucie sensu i uniemożliwiasz sobie osiągnięcie satysfakcji w życiu. Z wielu analiz wynika, że zysk nie jest jedynym celem w prowadzeniu biznesu. To firmy zaangażowane społecznie, dbające o ekologię czy wspierające innowacje przyciągają do siebie klientów.

Zatem, aby Twój biznes mógł się rozwijać w długiej perspektywie czasowej, potrzebujesz  znać wartości, których sama jako przedsiębiorczyni będziesz urzeczywistnieniem. To właśnie działania w oparciu o wartości bliskie twojemu sercu budują postawę spójności i powodują, że jesteś autentyczna i wiarygodna, i ludzie chcą od ciebie kupować.

Jeśli do tej pory nie zastanawiałaś  się nad tym, jakie wartości w twoim biznesie są tobie bliskie, to właśnie teraz jest idealny moment, aby się im przyjrzeć i ich poszukać.

Jak znaleźć swoje wartości?

Przygotowałam dla Ciebie listę dziewięćdziesięciu wartości, z których chciałabym, abyś po opisanym dalej ćwiczeniu wybrała osiem kluczowych, które są dla ciebie szczególnie ważne.

Każda z nas na postawie tego kim jest i kim się chce w biznesie stać, wybierze swoje własne wartości. To czyni biznes każdej z nas unikatowym i daje nam przewagę konkurencyjną oraz wyróżnia na rynku. To z tego powodu żaden biznes nie będzie taki sam, nawet kopiując dokładnie takie same cele czy działania. My jako przedsiębiorczynie jesteśmy różne, mamy różne wartości, różne wizje i misje.

Ważne, abyś zaplanowała odpowiednią ilość czasu na wykonanie zadania. Nie spieszyła się podeszła do tego zadania uczciwie i poświęciła mu czas.

Zacznij od pobrania listy wartości. Tutaj dwie wersje kolorystyczne do wyboru: czerwone lub białe:

Zadanie

Na liście jest 90 wartości. Wybieraj je zgodnie z poniższym kluczem, skupiając się na tych, które są dla Ciebie ważne i istotne, a nie dlatego, że dobrze by było je mieć i są pożądane. Im bardziej będziesz autentyczna i szczera, tym większe szanse, że na pewno będą twoimi wartościami w twoim biznesie.

  1. Jest 90 wartości, wykreśl 15 mniej istotnych od pozostałych.
  2. Jest 75 wartości, wykreśl 15 mniej istotnych od pozostałych.
  3. Jest 60 wartości, wykreśl 15 mniej istotnych od pozostałych
  4. Jest 45 wartości, wykreśl kolejne 15 mniej istotnych od pozostałych
  5. Jest 30 wartości, wykreśl 15 mniej istotnych od pozostałych
  6. Jest 15 wartości, wykreśl kolejne 7 mniej istotnych od pozostałych.

 

Pozostało Ci 8 kluczowych wartości. Wypisz je.

Jak się z wybranymi wartościami czujesz?

Wyznaczony system biznesowych wartości pozwala zweryfikować twoją dotychczasową biznesową drogę z wybranymi wartościami.

Zrób teraz analizę swoich biznesowych działań – w jaki sposób odzwierciedlają one wybrane przez Ciebie wartości? W jaki sposób realizujesz je w działaniu?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci na zaplanowanie działań i zadań dużo bardziej skutecznie, ponieważ będą one spójne z wybranymi, ważnymi dla Ciebie w twoim biznesie wartościami.

Co zrobisz aby brać je pod uwagę w celach i działaniach?

Co byś zrobiła? Czego nie?

Pamiętaj – najważniejsze jest, żeby te wartości były faktycznie widoczne w działaniu twojej firmy, a nie jedynie deklarowane.